top of page

Kwaliteitsvol werken

TEVREDENHEIDBEVRAGING OUDERS

We vinden het belangrijk om onszelf telkens opnieuw in vraag te stellen.
We doen dit aan de hand van een zelfevaluatie, een evaluatie bij de leerlingen en bij de ouders.

 

Wat vindt u goed aan onze school?

Waar moet de school in groeien?

 

"De school staat open voor vernieuwing, de kinderen krijgen inspraak. Jullie zijn multidisciplinair en dat is het sterke punt. "

"Als ouder voel je dat de school leeft. Er gebeuren heel wat inspanningen op gebied van animatie op de speelplaats. (muziek op vrijdag, stoeiweide, het winkeltje ... )"

"Ik vind het positief dat er gezocht wordt naar manieren om interactief les te geven. De leerlingen worden actief betrokken ... "

"De ouders worden betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Meningen mogen gegeven worden en er wordt naar geluisterd."

"De school zou eigen opvang kunnen organiseren tijdens de vakanties."

"De school kan nog een slaapklasje voorzien."

RUIMTE VOOR VERBETERINGEN 

....

RUIMTE VOOR VERBETERINGEN

...

bottom of page