top of page

Aanmelden en inschrijven 

Sinds 2023 wordt er met een aanmeldingsprocedure gewerkt voor de basisscholen in Izegem. Dit wil zeggen dat jullie je kind online moeten aanmelden. Je kan dit thuis doen, maar je kan hiervoor ook een afspraak maken met de school of het sociaal huis.

 

Concreet kunnen jullie vanaf 27 februari 2024 tot en met dinsdag 19 maart 2024 aanmelden op het platform van stad Izegem (www.izegem.be/aanmeldenbasisonderwijs) en jullie voorkeur doorgeven. Zorg dat je je paspoort of itsme bij de hand hebt. Let op: aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

In april krijgen jullie een bericht van jullie aanmelding via jullie doorgegeven mailadres. 

 

Verdere info volgt !

 

Heb je hierover vragen? Wil je nog wat meer weten over de school?

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze school via heilighart@prizma.be of telefonisch op 051 30 45 11. 

Inschrijvingen 2024-2025

Is jouw kind geboren in 2022 of vroeger, kom dan langs

en krijg een rondleiding in onze school!

Capaciteitsbepaling 2024-2025

Capaciteit is het aantal leerlingen dat de school ziet als het maximale aantal leerlingen. Naast de capaciteit delen we de resterende vrije plaatsen. Deze kunnen worden ingevuld via de inschrijvingen. De capaciteit van de Prizma Basisschool Heilig Hart wordt beperkt tot de volgende maximumaantallen: 

Totaal voor de school: 250 leerlingen:

  • Totaal kleuteronderwijs: 100 leerlingen
    25 kleuters per geboortejaar

  • Totaal lager onderwijs: 150 leerlingen          
    25 leerlingen per leerjaar

Timing:

1. Aanmelden vanaf woensdag 27 februari tot en met dinsdag 19 maart 2024 via het inschrijvingsportaal van stad Izegem. De link wordt midden februari bekendgemaakt via de officiële kanalen van stad Izegem. 

2. Toewijzing van de inschrijvingen gebeuren op basis van voorranggroepen (broer/zus op school), schoolkeuze (eerste schoolkeuze) en afstand (wie dichter woont, krijgt dus voorrang).

3. Vanaf 27 mei zijn vrije inschrijvingen mogelijk. 

 

Indien u graag een afspraak maakt om de aanmelding samen te doen of graag nog een kijkje wilt nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
 

Hieronder vinden jullie de voorlopige capaciteit voor 2024-2025:


 

Capaciteitsbepaling 2024-2025

Kleuter: geboortejaar                                              Aantal vrije plaatsen 

                                                                                   

Geboortejaar 2022 :                                                         1

Geboortejaar 2021 :                                                         0

Geboortejaar 2020 :                                                         1

Geboortejaar 2019 :                                                         0

Lager onderwijs: niveau                                         Aantal vrije plaatsen 

1ste leerjaar :                                                                    4
2de leerjaar :                                                                     1

3de leerjaar :                                                                     0

4de leerjaar :                                                                     3

5de leerjaar :                                                                     8

6de leerjaar :                                                                     9

Capaciteitsbepaling 2023-2024

Capaciteitsbepaling 2023-2024

Kleuter: geboortejaar                                              Aantal vrije plaatsen 

                                                                                   

Geboortejaar 2021 :                                                         0

Geboortejaar 2020 :                                                        5

Geboortejaar 2019 :                                                         0

Geboortejaar 2018 :                                                         6

Lager onderwijs: niveau                                         Aantal vrije plaatsen 

1ste leerjaar :                                                                     1

2de leerjaar :                                                                     0

3de leerjaar :                                                                     3

4de leerjaar :                                                                     7

5de leerjaar :                                                                     8

6de leerjaar :                                                                     3

bottom of page