top of page

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

In het gesubsidieerd onderwijs overlegt de schoolraad met het schoolbestuur. Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het studieaanbod

 • Het schoolreglement

 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden

 • Welzijn en veiligheid op de school

 • Infrastructuurwerken

 • Het schoolwerkplan

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur in het gesubsidieerd onderwijs

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad van instellingen in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.

In het gesubsidieerd onderwijs kunnen de schoolraad, maar ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur met vragen of klachten over het niet-naleven van de regels over inspraak en participatie terecht bij de Commissie zorgvuldig bestuur. 

Samenstelling

De samenstelling van de schoolraad is afhankelijk van de onderwijsvorm en het net waartoe je instelling behoort.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • De ouders

  • De Backer Lode (Voorzitter Ouderraad) 

  • Compernolle Maarten (Secretaris Ouderraad)

 • Het personeel

  • Verleysen Tine (Afgevaardigde Pedagogische raad)

  • Poleyn Janne (Afgevaardigde Pedagogische raad)

 • De lokale gemeenschap

  • Vandecapelle Jurgen (Wijkwerking Izegem West)

  • Vierstraete Yves (Wijkwerking Izegem West) 

 • Het schoolbestuur

  • Geldof Manfred

  • Van Coillie Kristof

bottom of page